Contact
Telefon: +4 0744.763.559
Fax: +4 0351.170.326
Email: office@fineamin.ro
FINEAMIN Romania
Certificari ISO line 

FINEAMIN – Inhibitori de coroziune si depuneri

Apa utilizată în generarea aburului nu este niciodată pură, deoarece apele naturale sunt supuse continuu proceselor de evaporare şi condensare. De aceea, apa de cazan este inițial tratată extern. Însă și în urma unei astfel de tratări există încă diverși contaminanți ce pot duce la formarea de depuneri, coroziuni ale metalelor şi creează probleme în diversele componente ale sistemului de producere al aburului cum ar fi ţevile cazanului, supraîncălzitoarele, economizoarele şi instalaţia de condensare. Prin urmare, este necesară o tratare suplimentară a apei cu produse chimice.

In instalațiile mici și medii, mai mult de 50% din pierderi sunt datorate folosirii reduse a produselor chimice si multe din defectiunile care au loc sint defectiuni repetate” – “Disponibilitatea instalatiei si pierderile datorate coroziunii cresc cu aproximativ 3% pe an” .” – Dr. B Dooley – EPRI – USA

Tehnologia FINEAMIN are la bază produse multicomponente, compuse din substanţe combinate conform unor formule proprii. Un singur produs de acest fel este o alternativă completă şi performantă la toate regimurile individuale curente din termocentrale oferind nivele totale ale pasivizării metalelor în întregul circuit apă-abur-condens, în acest timp rămânând de neîntrecut în proprietăţile non-toxice, compatibile cu mediul înconjurător.  Printre avantajele observate la utilizare se afla:

 • protecția anticorozivă a instalațiilor prin formarea unui film hidrofob la suprafața metalului
 • neutralizarea bioxidului de carbon
 • controlul pH-ului în întregul sistem (apă de alimentare, abur, condens)
 • reducerea concentrației de fier
 • menținerea în parametri normali a sărurilor și silicei
 • renunțarea la spălări chimice
 • reducerea purjei de cazan
 • micșorarea numărului de opriri accidentale ale cazanului
 • prevenirea spargerii țevilor
 • dispersarea depozitelor din instalații
 • tratarea apei cu produse ecologice, în procent de 80% biodegradabile

Sunt respectate astfel responsabilităţile şi obligaţiile prezente şi viitoare ale utilizatorului, referitoare la întreţinerea instalaţiilor şi protecţia mediului. Tehnologia este eficientă atât în uzine noi cât şi vechi, în cazne curate sau murdare, la calităţi bune sau proaste ale apei de alimentare.

Produsele FINEAMIN sunt combinaţii proprietare de substanţe în care rolul principal îl au aminele formatoare de film (peliculogene), hidrofobe, compatibile cu mediul. În amestec cu alte substanţe sunt obţinute proprietăţi unice, net superioare celorlalte produse bazate pe amine formatoare de film cu efect parţial (pe porţiuni de circuit) şi celor care acţionează în special asupra oxigenului din apă, aşa-zisele “oxygen scavengers”, printre care şi hidratul de hidrazină.

Eficacitatea tehnologiei este dată tocmai de faptul că substanţele din componenţa produselor actionează fiecare acolo unde este  nevoie şi acoperă tot circuitul apă-abur-condens.

Stabilitatea şi eficacitatea tratamentului cu produsele FINEAMIN se manifestă până la presiuni de cca. 220 bari şi temperaturi de 600 C.

Tehnologia FINEAMIN reduce puterea de coroziune a apei, îmbunătăţeşte eficienţa centralei şi reduce costurile în ceea ce priveşte întreţinerea, energia, alte produse chimice utilizate. Prin formula sa protejează întregul sistem şi se conformează normelor europene, înlocuind cu succes tratamentele existente.

Copyright Blue Neon