Contact
Telefon: +4 0744.763.559
Fax: +4 0351.170.326
Email: office@fineamin.ro
FINEAMIN Romania
Certificari ISO line 

Directiva SEVESO – metodologie hidrazina

Ce este SEVESO ?

O serie de accidente majore în industria chimică au avut loc în întreaga lume. În Europa, accidentul Seveso în 1976 a determinat adoptarea unei legislaţii care vizează prevenirea şi controlul acestor accidente. În 1982 a fost adoptată prima Directiva UE 82/501/CEE – aşa-numita Directiva Seveso. La 9 decembrie 1996, Directiva Seveso a fost înlocuită de Directiva 96/82/CE a Consiliului, aşa-numita Directiva Seveso II. Această directivă a fost extinsă prin Directiva 2003/105/CE. Directiva Seveso se aplică la câteva mii de unităţi industriale în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc pragurile din directivă.

Scop

Scopul Directivei Seveso este dublu. În primul rând, directiva are drept scop prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase. În al doilea rând, deoarece accidentele continuă să se producă, directiva are ca scop limitarea consecinţelor unor astfel de accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul de mediu). Ambele obiective trebuiesc urmate în vederea asigurării unor niveluri înalte de protecţie pe întreg teritoriul Comunităţii, într-o manieră consecventă şi eficientă.

Raportarea privind punerea în aplicare a Directivei Seveso II

La fiecare trei ani, Comisia publică un rezumat al informaţiilor furnizate de către statele membre privind punerea în aplicare a directivei. Statele membre furnizează Comisiei un raport pe trei ani pentru unităţile „cu risc major” reglementate de articolele 6 şi 9, în conformitate cu procedura prevăzută în Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 pe baza unui chestionar. Chestionarul pentru perioada 2006-2008 completat de Romania a fost transmis Comisiei de către IGSU in conformitate cu prevedrile legislative naţionale.

SEVESO III

In anul 2012 a fost publicata Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012- SEVESO III privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei96/82/CE a Consiliului, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012. Prevederile Directivei SEVESO III au fosta transpuse in Romania prin Legea nr.59/2016.

Aplicarea directivei Seveso

Se va consulta Metodologia pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe periculoase. Aceasta reglementeaza Criteriul privind cantitatea de substanţă periculoasă de pe amplasament / instalaţie.

Prin Hotărârea 804 din 25 iulie 2007, hidrazina este inclusă în lista substanțelor periculoase ce trebuie monitorizate conform directivei Seveso.

Programul FINEAMIN cu produse pentru tratarea apei cu aditivi pe baza de poliamine este o alternativă ecologică potrivită pentru a înlocui hidrazina în tratarea apei din industrie.

Produsele noastre sunt clasificate cu nivel de toxicitate scăzut, nu contin hidrazină, levoxină sau derivați ai hidrazinei precum carbohidrazida. Nu necesită condiții sau echipamente speciale pentru depozitare și manipulare. Iar în ceea ce privește protecția mediului, produsele FINEAMIN sunt degradabile în proporție de până la 80%. Pentru mai multe detalii despre avantajele poliaminelor în raport cu hidrazina, verificați tabelul de la: Fineamin vs hidrazina.

Înlocuirea hidrazinei cu FINEAMIN implica ieșirea companiei din incidența SEVESO pentru folosirea acestei substanțe periculoase.

Copyright Blue Neon